Saturday, 31 March 2012

GAMIS Melaka : “ INSPIRASI wadah anak muda"GAMIS Melaka : “ INSPIRASI wadah anak muda"

Suasana negara Malaysia hari ini sangat merisaukan dengan kebejatan pelbagai masalah tidak kira dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, perundangan, kerjaya, serta politik yang semakin hari semakin meruncing. Justeru, anak muda sebagai generasi masa hadapan negara perlu celik serta bijak menilai dan berusaha untuk memperbaiki suasana yang sedia ada. Baru-baru ini kita digemparkan dengan Deklarasi Inspirasi Anak Muda (INSPIRASI) “The Youth Inspiration” yang merupakan sebuah gagasan atau idea daripada komuniti anak muda terhadap pembentukan masa hadapan negara Malaysia yang lebih cemerlang (Excellence Future of Malaysia)untuk dinikmati oleh semua rakyat tanpa mengira bangsa dan agama.


INSPIRASI yang dipengerusikan oleh saudara Eikhwan Mohd Ali bergerak melalui kesatuan yang dianggotai oleh pelbagai latar belakang dan variasi inspirasi organisasi anak muda untuk membangkitkan kesedaran, menambah pengetahuan dan meningkatkan rasa tanggungjawab serta partisipasi anak muda terhadap agenda pembinaan negara Malaysia yang lebih cemerlang.


INSPIRASI memperjuangkan enam gagasan yang meliputi lapangan :- 


[1] Pendidikan

[2] Perundangan 

[3] Ekonomi

[4] Kerjaya 

[5] Politik 

[6] Sosial

           Sebagai generasi muda yang mengimpikan sebuah Negara yang mampu bersaing maju dengan negara Kelas Pertama sebagaimana Negara Jepun, maka gagasan ini dilihat sebagai satu "Answer of Problems" yang dilahirkan oleh gagasan idea entiti Mahasiswa. Dengan mengambil kira keenam-enam aspek yang menjadi asas utama pembangunan sesebuah negara, perubahan ini dikira wajar dan perlu diambil perhatian oleh semua pihak terutama pihak kerajaan bagi menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju dan unggul dari semua aspek samada kemajuan fizikal mahupun rohaninya.
    Justeru, kami diperingkat Gabungan Mahasiswa Islam Se-malaysia Cawangan Negeri Melaka menyambut baik dan turut bersama dalam menyokong usaha INSPIRASI dalam membentuk Malaysia yang lebih sejahtera.


Sekian ,
"Inspirasi Anak Muda"

Gabungan Mahasiswa Islam  Se-Malaysia cawangan  Melaka

Thursday, 1 March 2012

Kita Cuma Hamba
 Manusia yang merasakan diri mereka hebat adalah manusia yang lemah. Seorang mukmin sentiasa merasakan dirinya hina dan tidak layak masuk ke syurga Allah. Apabila ia menginsafi hakikat itu, maka ia sentiasa diburu rasa resah kerana takutkan kematian. Orang lain takutkan kematian kerana tidak puas dengan kehidupan. Ia pula takutkan kematian kerana mahu beramal sebanyak mungkin mencari kasih Allah. Maka sebahagian mereka berkata, "Alangkah, jika aku hanya rumput yang akan diragut kambing." Ada sebahagian lain pula berkata, "Alangkah, jika aku kambing yang disembelih dan dimakan."

Pemerintah Yang AdilMenurut Islam, sebuah pemerintahan yang tidak adil, akan jatuhlah ia kepada salah satu hukum fasiq, zalim atau kafir. Bergantunglah kepada bentuk bentuk atau sebab sebab penolakan mereka kepada hukum hukum ALLAH. Namun dalam hal ini perlu di ingatkan bahawa dalam Islam, hukum fasiq, zalim dan kafir ini bukan sahaja ditujukan kepada pemerintah sahaja tetapi siapa sahaja yang menolak hukum ALLAH sama ada dalam diri, rumah tangga, jemaah atau parti. Rakyat juga tidak boleh mengata-ngata pada pemerintah yang tidak adil saja, kerana pemerintah itu naik dari rakyat. Bagaimana rakyat, begitulah pemerintah. Sebaik-baiknya rakyat dan pemerintah taat pada ALLAH, barulah terbentuk keadilan yang sempurna. Untuk membentuk pemerintahan yang adil adalah mengusahakan TAQWA di pihak pemerintah dan rakyat. Sebab itu, bagi mereka yang merindukan negara adil, aman, makmur dan mendapat keampunan ALLAH, taqwa mesti disediakan sebagai tapaknya oleh pemerintah dan juga rakyat.

Menghargai Sebuah KehidupanIslam memesan kepada kita, "I'mal lidunyaaka ka'an naka ta'iisu abada - wa'mal li aakhirotikaa ka'an naka tamuutu ghodan" yang memberi maksud, "Berusahalah untuk urusan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya - dan beramallah untuk urusan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati pada esoknya."